www.llardinfantsfatima.com www.llardinfantsfatima.com www.llardinfantsfatima.com Blog Fátima

Casal d'estiu

El curs lectiu s'acaba el juny? Noooo... Continuem després de Sant Joan, amb activitats lúdiques i d'aprenentatge que permetran als infants gaudir i aprofitar el temps de l'estiu. Activitats d'aigua, experimentació a l'engròs i jocs d'equip i gimcanes. Acollim a infants de 0 fins a 6 anys.

Casal