www.llardinfantsfatima.com www.llardinfantsfatima.com www.llardinfantsfatima.com Blog Fátima
Més de 30 anys educant als seus fills

Avís legal del domini www.llardinfantsfatima.com corresponent a LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA, amb nº de CIF R5800189B amb domicili en Carretera Caldes, 19 08402 Granollers (BARCELONA).

Condicions generals d'utilització de la web

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA li informa que l'accés i utilització de la pàgina web www.llardinfantsfatima.com i totes les URLs, “subdominios" i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'aquest lloc es poden obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algún d'aquests serveis o continguts pugui precissar de l'acceptació d'unes condicions generals, particulars o adicionals.
Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d'aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d'ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en él text d'aquest avís legal.A causa de la pròpia naturalesa d'Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix

A causa de la pròpia naturalesa d'Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA estan dirigits a clients que es moguin a qualsevol país. No obstant l'anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servei i contingut oferts, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveiso l'enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.
LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previa vís, amb l'objecte d'actualitzar, corretgir, modificar, afegir, calcel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d'actualitzar-se periòdicament i a causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.
Les condicions i termes d'utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canvia, per la qual cosa proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present avís legal s'entrendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l'accés a béns i serveis concrets dins de la web.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d'est assetjo web, el seus codis font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
La seva utlització, reproducció, distribució, comunicació pública, transfornació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida lexcepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.
En tot cas, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA declara el seu respectre als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA emplenant el formulari que trobarà fent click aquí.

Links o Hiper enllaços

Des d'aquesta web, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA li proporciona o pot proporcionar-li l'accés a unes altres pàgines web que consideri poden ser del seu interès. L'objecte d'aquest enllaços és merament el facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar en Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA, ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

Així mateix, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA, es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els citats enllaços. Per tal motiu, es considera que l'establiment dels citats enllaços pogués estar violant els seus drets, preguem es posin en contacte amb LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA emplenant el formulari que trobarà fent.

Amb caràcter general s'autoritza l'enllaç de pàgines web o d'adreces de correu electrònic a la web, excepció feta d'aqueslls supòsits en els quals, expressament LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA manifesti el contrari. Adicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent consició: l'establiment de l'enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA de la pàgina que realitza l'enllaç.
No obstant l'anterior, en qualsevol moment LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tot cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA.

Frames o marcos

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altes mecanismes que alterin el disseny, configuracióoriginal o continguts web.

Publicitat

En la web s'inserirà aquella publicitat de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.
Sense perjudici de l'establert en la Política de Privadesa, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònims sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.
No obstant això, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA li informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d'obtenir informació sobre vostè, els usos que faci dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d'aquesta informació pugui realitzar l'empresa anunciant, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no es fa responsable de la recollida d'informació per aquestes empreses.
LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es poden utilitzar en els llocs i pàgines web de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat ( un usuari anònim), i no proporciona per sí mateixa cap dada personal de l'usuari. Les cookies serveixen solament per a finalitats exclusivament internes, com son les estadístiques d'accés a est assetjo web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookiesi per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.llardinfantsfatima.es, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació dels cookies enviades per LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA

Clausula de Privacitat

Est Assetjo web, es compromet en el cumpliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial Drecret 1720/2007 de 21 de desembre (R.D.L.O.P.D), mantenint una política de privadesa sobre les dades personals en l'ús que d'ells doni LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA.

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.
L'usuari que actuï contra la imtage, bon nom o reputació de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA, , així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA de la seva actuació.

Responsabilitat de LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA

Utilització incorrecte:

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA ha creat la web per la promoció dels seus productes i/o serveis, però no poden controlar l'utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l'accés i l'ús correcte de la informació continguda en la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'usuari.

Continguts:

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA facilita tots els continguts de la seva web, sota determinades condicions de bona fe, i s'esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzen els usuaris fora de l'àmbit al que es dirigueix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l'usuari. Així mateix LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no pot controlar els continguts que no haginestat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-se per part de dites terceres.

Publicitat:

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interés. No obstant això, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no pot controlar l'aparença d'aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis al fet que aquesta es refereix, per la qual cosa LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no respondrà de cap dany que es pogués generar a l'usuari per aquestes causes.

Virus:

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantitzar a l'usuari l'absència de virus, cucs, troyanos, spam, etc... en la seva web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infalibles i, per això, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements indesitjables. En conseqüència, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA no serà responsble dels danys que els mateixos puguin produïr a l'usuari.

Fallades tecnològiques:

LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA posa els mitjans necessaris al seu abast per la continuïtat d'aquesta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantitzar l'absència de fallades tecnològics ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no s'assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat y per les fallada en l'accés ocasionat per desconnexions, avaria, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l'espanyola.
Per la ressolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del mercantil de BARCELONA.

Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D y R.D.L.O.P.D), li informem que les seves dades personals, recaptades a través de la web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractats amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes y acciones de comunicació comercial, poden ser allotjats en els fitxers corresponents.
Finalment, li informen que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostre empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-li informat ( sobre serveis i productes que puguin ser del seu interés) per cooreu postal, telefònicament o mitjançant un altre qualsevol mitjà electrònic que ens hagi vostè facilitat.
Per poder exercitar els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la llei, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocopia del D.N.I a LLAR D´INFANTS NTRA SRA DE FATIMA, indicant en el sobre la refèrencia: “Protecció de Dades”, en la següent adreça: Carretera Caldes, 19 08402 Granollers (BARCELONA).