www.llardinfantsfatima.com www.llardinfantsfatima.com www.llardinfantsfatima.com Blog Fátima

LÍNIA PEDAGÒGICA

El personal docent del nostre centre es planteja l'educació dels més petits de la casa des d'un vessant de globalització; entenem als infants com un tot, on el desenvolupament de cada un dels aspectes es converteix en una meta a superar: desenvolupament cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu.

Considerem als infants els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Nosaltres només els ajudem a aconseguir un desenvolupament integral de les seves capacitats a través del joc, l'experimentació, l'expressió i la creativitat; tot això sense oblidar el paper fonamental que té la família en aquest desenvolupament. És molt important que existeixi una cooperació continua entre l'escola i la família, el que afavoreix al nen en tots els seus aspectes.

Dit això, els objectius principals que busquem a la nostra llar d’infants són:

 • Atendre les necessitats bàsiques dels nens (afectives, emocionals, alimentació, higiene i descans).
 • Treballar per un desenvolupament global de totes les capacitats dels alumnes.
 • Oferir a l’infant un ambient ric i estimulant on trobin l'estabilitat i confiança per anar evolucionant.
 • Oferir a l'alumne diferents instruments d'aprenentatge, com l'observació, experimentació i imitació.
 • Respectar les característiques individuals, fomentant els drets i les llibertats dels més petits.
 • Facilitar totes aquelles situacions educatives que ajuden a l'adquisició progressiva de l'autonomia personal.
 • Promoure la màxima cooperació entre la família i l'escola, per aconseguir un clima òptim per a tots.
 • Sensibilitzar als infants en el coneixement del seu entorn més proper per ampliar el descobriment social, cultural i natural.
 • Millorar la formació individual i col·lectiva mitjançant el treball en equip.
 • Mantenir un nivell de formació permanent que garanteixi un servei de qualitat, innovador i que respongui a les necessitats reals de totes les parts implicades.
 • Formar per la pau, la cooperació i la solidaritat com a valors cristians.